Organització d'acte a la FOOT

Formulari d'organització d'acte per persones i entitats externes a la FOOT.

Podeu consultar les condicions d'us dels espais a https://foot.upc.edu/ca/lescola/instal-lacions/instal-lacions/condicions...

Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa